Dnes jsme zahájili velkoplošné opravy silnice I/7 podél Slaného. Opravovat se budou postupně jednotlivé poškozené úseky přibližně mezi ČSPH u Netovic a MÚK se silnicí I/16. Opravy jsou plánované až do 11.8. včetně, a to v závislosti na počasí a aktuálnímu postupu prací. V rámci oprav bude vyfrézovaná stará obrusná vrstva, vyčištěn povrch, aplikován spojovací postřik a položena nová obrusná vrstva. Výjimkou je úsek silnice u křižovatky se silnicí II/118 Slaný-Smečno, kde je nutné vyfrézovat  a následně položit 2 konstrukční vrstvy.

Práce budou probíhat za provozu po polovinách vozovky při zachování průjezdu 1 jízdním pruhem a kyvadlově řízenou dopravou semafory. U oprav u křížení se silnicí II/118 bude provoz řízen trojcestným semaforem. Jakmile to technologie dovolí (nutné zatvrdnutí teplé obalované asfaltové směsi) bude provoz opětovně obnovován. Lze očekávat, že omezení provozu sebou přinese cestujícím v obou směrech zdržení, zejména v době ranní a odpolední špičky. 

 

Print Friendly, PDF & Email