Protihlukovou stěnu v délce 467 metrů jsme dokončili na dálnici D0 podél obce Ořech a již zde probíhají pouze dokončovací práce, které dopravu nijak neomezí. Aktuálně o něco blíže k dálnici D5 připravujeme výstavbu nové 400 metrů dlouhé PHS u Jinočan v blízkosti sjezdu EXIT 21 (Jinočany, Stodůlky). Mobilní protihluková stěna bude sloužit pro ochranu obytné zástavby této obce před nepříznivými vlivy hluku ze silničního provozu na D0. Její umístění, rozměry a vlastnosti vycházejí z výsledků hlukové studie. Stěna vyroste v nezpevněné krajnici levého jízdního pásu (tj. směr dálnice D1). Na mostní konstrukci bude provedena protihluková stěna definitivního charakteru. V současné době je již znám zhotovitel. Tím je společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., která ze 4 uchazečů podala nejvýhodnější ekonomickou nabídku a stavbu bude realizovat za 24,2 mil. Kč bez DPH s dobou pro uvedení stavby do provozu 70 kalendářních dnů. V souvislosti s výstavbou dojde i na omezení provozu na D0. Ten bude k dálnici D1 veden 2 provizorními jízdními pruhu 2,75m + 3,25m.

Další 2 protihlukové stěny se dokončují na dálnici D1. Podél nájezdové větve MÚK Chodov směr centrum doplňujeme cca. 100 metrů mezi dvě již vybudované části. Vztyčeny jsou sloupy a připravuje se samotné osazení soklových a absorpčních desek. U Újezdu u Průhonic se dokončuje pilotové založení pro sloupy PHS. V místech kde to nebylo možné z důvodu skalního podloží se přistoupilo k založení plošnému. Z důvodu zahájení zakládání sloupů u mostu přes Botič došlo o tomto víkendu také k omezení na dálnici D1 a provoz je v inkriminovaném úseku veden 3 provizorními jízdními pruhy. V sobotu 21.8. 2021 je pak plánované krátkodobé uzavření dálnice D1 od Exit 6 Průhonice. Po cca. 15-20 minutách bude provoz obnoven ve 2 pruzích směr Praha, což by mělo trvat přibližně celé dopoledne, a poté bude obnoven provoz opět ve 3 pruzích.  Důvodem tohoto plánovaného omezení je osazení ocelové mostní konstrukce na již vybudované opěry, která bude sloužit pro uchycení samotná protihlukové stěny.

Print Friendly, PDF & Email