V pondělí 9.8.2021 jsme zahájili opravu mostu ev.č. 12-017 přes Jalový potok u Přistoupimi nedaleko Českého Brodu. Stávající betonový most je hodnocen technickým stavem V- špatný a je v současné době provozovaný podmíněně při zajištění bezpečnosti provozu provizorními betonovými svodidly na obou stranách mostu. Má poruchy takového charakteru ( např. rozsáhlá koroze předpínacího sytému příčného předpětí z důvodu nefunkční izolace), které nedovolují navrhnout jeho ekonomickou opravu. Stávající objekt bude tedy demolován a na jeho místě postavíme most zcela nový.

Momentálně probíhají přípravné práce na výstavbu provizorní komunikace, která v délce přibližně 140 metrů vyroste podél jízdního pruhu ve směru na Kolín. Její součástí bude i mostní provizorium.  Tato komunikace bude obousměrná, což výrazně přispěje k plynulosti provozu na silnici I/12 v průběhu demolice a výstavby nového mostu. Nicméně v současné době je doprava po silnici I/12 v inkriminovaném úseku vedena 1 jízdním pruhem s kyvadlově řízenou dopravou světelnou signalizací. S ohledem na křižovatku s místní komunikací, která je uvnitř omezeného úseku, je provoz řízen semafory i na této místní komunikaci z obou stran připojení k silnici I. třídy. Řidiči tak určitě musí počítat s určitým zdržením při průjezdu tímto zúžením. Tento režim řízení dopravy bude instalován do konce srpna tohoto roku, kdy provizorní komunikaci dokončíme a převedeme na ní dopravu.

Z 6 uchazečů o zakázku předložila nejlepší ekonomickou nabídku společnost Raeder & Falge s.r.o, která výstavbu a demolici nového mostu provede za 22 744 079,- Kč bez DPH a hotovo bude ještě do konce tohoto roku.

 

Print Friendly, PDF & Email