V souvislosti s postupem opravy dálnice D8 u Prahy dojde ze soboty 14.8. na neděli 15.8. k úpravě dopravně inženýrského opatření z důvodu přechodu na další plánované etapy. Práce se přesunou do levého jízdního pruhu v jízdním pásu na Ústí n. Labem. Z tohoto důvodu bude nutné uzavřít rychlý jízdní pruh a část pomalého jízdního pruhu na pravém jízdním pásu. Doprava bude vedena v dopravní režimu 2+1/1 provizorní jízdní pruhy s tou změnou, že dosavadní jízdní pruh směr Ústí v opravovaném jízdním pásu, bude přesunut z leva na již opravenou část vpravo. Pro připojení v MÚK Úžice na pravý i levý jízdní pás budou vyznačeny provizorní připojovací pruhy délky 80 metrů. Připojení z odpočívek Klíčany vlevo a vpravo bude upraveno osazení svislých dopravních značek P6 – stůj, dej přednost v jízdě.

Print Friendly, PDF & Email