Na silnici I/38 u Církvice na Kutnohorsku probíhá mimo výstavby obchvatu v jeho trase také záchranný archeologický výzkum. Pracuje se přibližně na desítce archeologicky významných lokalit v celé trase budoucí silnice I. třídy. Archeologové zde sice předpokládali větší množství nálezů, ale jejich rozsah je samotné zaskočil. Nálezy jsou zastoupeny snad vším, co si může jen laik v této oblasti představit. Keramika a její střepy, kosterní nálezy, šperky i drobné předměty praktického užití, mince, zbytky žárových pohřebišť či pozůstatky sídel našich předků. Jedná se o předměty z kostí, keramiky, dřeva, bronzu, železa, stříbra i zlata.

Nálezy pak ukazují, že místo bylo velmi oblíbené, neboť potvrzují osídlení již od eneolitu (4300-3900 př.n.l ) tedy pravěku, přes keltské osídlení ve 4. století př.n.l., germánské osídlení v prvních stoletích našeho letopočtu. Slované zde již byli usídleni minimálně v 8.-9. století, tedy v období Velkomoravské říše a doložené je i osídlení, které můžeme datovat do 13. století, tedy středověku.

Plánované ukončení archeologického výzkumu je zatím v 2. polovině září, tak že se určitě můžeme těšit na další ucelené informace nejen ke zkoumané lokalitě ale i k těm nejzajímavějším nálezům.

Print Friendly, PDF & Email