V pondělí 23.8. 2021 plánujeme zahájit opravu propustku na silnici I/16  u Tuřan, okr, Kladno. Hlavním důvodem rekonstrukce propustku je jeho technický stav. Propustek je částečně zanesen, jeho pravé čelo téměř zcela zborcené, což vede k nebezpečí utržení pravé krajnice komunikace. Část původního čela je již zřícena. Vnitřní stěny klenby nesou stopy po zatékání. Nestabilní je i levé čelo. Zádržný systém osazený na propustku neodpovídá stávajícím  normám.

Při rekonstrukci bude klenba vyčištěna, ve dně bude zřízena nová železobetonová deska a místo klenbového bude propustek kruhového profilu. Prostor mezi stávající klenbou a novým vloženým kruhovým profilem bude vyplněn,. Propustek bude vybaven novými železobetonovými čely, odlážděným příkopem na vtoku a odlážděným výtokem. Osazen bude nový zádržný systém.

Oprava  bude probíhat za provozu s kyvadlově řízenou dopravou jedním jízdním pruhem .a vyjde na  3,62 mil, Kč bez DPH.. Realizovat jí bude společnost SaM silnice a mosty a.s.

Print Friendly, PDF & Email