V minulém týdnu jsme zahájili celkovou opravu mostu přes Jindrovský potok v Oborech na Příbramsku. Most ev. č.18-019 je již v nevyhovujícím stavu. Jeho nosná konstrukce tvořená prostě podepřenou železobetonovou deskou je hodnocena z hlediska stavebně technického stavu stupněm VI (velmi špatný stav). O něco lépe je na tom spodní stavba z lomového kamene, která je hodnocena stupněm V- špatný stav. S ohledem na stav konstrukce mostu není ekonomické z hlediska celoživotních nákladů stavby přistupovat k opravě a bylo rozhodnuto o demolic stávajícího mostního objektu a výstavbě nového v identickém místě.  Ten je pak navržen jako plošně založený jednopolový, polorámový most z monolitického železobetonu stejně jako jeho křídla a římsy, které budou osazeny ocelovými zábradelními svodidly splňujícími již aktuální normy. Součástí opravy je také nové vozovkové souvrství, oprava obrusné vrstvy navazující komunikace a dopravního značení. 

Oprava probíhá za provozu a po celou dobu bude v inkriminovaném místě prací provoz řízen kyvadlově pomocí světelné signalizace. Aktuálně probíhá výstavba cca.111 metrů dlouhé provizorní komunikace jejíž součástí je také provizorní most. Po dokončení a kolaudaci, kterou předpokládáme v polovině příštího týdne, bude provoz převeden na tuto provizorní komunikaci jižně od stávajícího mostu, aby mohla být zahájena jeho demolice a následné práce na pilotovém založení nového mostu. Ten plánujeme uvést do provozu ještě v polovině prosince tohoto roku.

Zakázku bude realizovat společnost Strabag a.s., která z 5 uchazečů nabídla nejvýhodnější ekonomickou nabídku a nový most tak postaví za 15,3 mil. Kč bez DPH, což je o 2,7 mil. Kč bez DPH méně o proti předpokladu.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email