V pondělí 6.9. 2021 plánujeme zahájit opravu silnici I/38 mezi Starým Kolínem a Malínem. Opravovat budeme úsek dlouhý 4,1 km přibližně od křižovatky se sil. III/3277 (na Starý Kolín) až po most ev.č. 38-044 (km 91,055 00 – 95,149 00), mimo most ev.č. 38-042 (most byl opraven v předešlých letech), včetně pravé větve MÚK Nové Dvory. Opravu bude realizovat společnost Silnice Čáslav, s.r.o, která zakázku vysoutěžila za 66,9 mil. Kč bez DPH (předpokládaná hodnota veřejné zakázky 91 mil. Kč bez DPH) s dobou uvedení do provozu za 120 kalendářních dnů.

V současné době se na povrchu komunikace vyskytují podélně vyjeté koleje, divoké, podélné a rozvětvené praskliny, drobné výtluky, dochází ke korozi obrusné vrstvy a vytláčení asfaltových vrstev do stran. Povrch komunikace je postižen výspravami. Na základě výsledků diagnostiky tak dojde na obnovu krytu a sanaci okrajů vozovky. Součástí stavebních prací je i oprava stávající silniční kanalizace v prostoru mimoúrovňového křížení silnice I/38 se silnicí I/2 a dále bude řešeno dosypání krajnic, odvodnění komunikace (např. opravy a sanace příčných a podélných propustků, drenáž v místě sanací atd.), výměna doplnění zádržného systému, výměna směrových sloupků, svislých dopravních značek a obnova vodorovného dopravního značení plastem.

Od 6.9.2021 do 31.10.2021 budeme současně pracovat na dvou úsecích proti sobě. První přibližně 1340 metrů dlouhý úsek opravíme v tomto roce mezi odbočkou na Kaňk a odbočkou na Hlízov (vč. křižovatky). Současně směrem od Čáslavi opravíme 480 metrů silnice od ČSPH Shell až za MÚK Nové Dvory. Opravovat se bude za provozu po polovinách vozovky a jezdit se bude volným jízdním pruhem s kyvadlově řízenou dopravou.  Zbývající úseky bychom rádi zahájili na začátku 2. čtvrtletí příštího roku. Aktuální předpoklad je duben 2022.

S ohledem na intenzitu provozu na této významné komunikaci I. třídy musí řidiči počítat se zdržením a tvorbou kolon, zejména v dopravně vytížených časech.

Print Friendly, PDF & Email