Dne 3.9.2021 bude ukončena etapa č.3 opravy mostu na dálnici D10 u St. Boleslavi, v rámci níž jsme dokončili opravu mostního objektu v levém jízdním pásu směrem na Prahu.  O víkendu 4.9. – 5.9.2021 proběhne přestavba dočasného dopravního značení ze 3. na 4. etapu a v jejím průběhu zhotovitel provede rekonstrukci pravého mostního objektu směrem na Mladou Boleslav ve stejném rozsahu, jak tomu bylo na levé straně. Zde však mimo zbourání nosné konstrukce a ubourání opěry na projektovanou výšku, aby mohl být vybetonován nový úložný práh, dojde i k demolici křídel a umístění jejich nových základů. To souvisí s rozšířením mostu na vedení dopravy 3+3 jízdní pruhy, který je v tomto úseku dálnice D10 plánovaný. Další změnou je to, že jsme do 4. etapy včlenili rovněž opravu PHS za mostem ve směru na EXIT St. Boleslav, abychom obě samostatně plánované akce zvládli realizovat v rámci jednoho dopravně inženýrského opatření.

V rámci  4. etapy bude doprava vedena v režimu 2+2/0 (uzavřen směr na M.Boleslav) na mostě a za mostem směrem na Mladou Boleslav v režimu 2+1/1. Předpokládané ukončení této závěrečné etapy je 17.12.2021. Demontáž provizorního dopravního značení proběhne o víkendu 18.12. a 19.12.2021. Poté již bude provoz veden bez omezení.

Print Friendly, PDF & Email