V pondělí 6.9.2021 zahájíme akci “I/4 Chraštice -hr. kraje, oprava povrchu a odvodnění”. Stavba řeší opravu silnice I/4 v délce 6051metrů mezi Chrašticemi a hranící Středočeského a Jihočeského kraje a navazuje na v červenci letošního roku opravený a zprovozněný úsek Milín-Chraštice. Stávající vozovka silnice I/4 v daném úseku je na konci životnosti, a i po předchozích  opravách vykazuje značné množství poruch, což ukázala i poslední zima. Opravu provede společnost M-Silnice , která ze 7 uchazečů o zakázku podala ekonomicky nejvýhodnější nabídku a dílo zhotoví za 102 269 000,- Kč bez DPH s dobou uvedení stavby do provozu 150 kalendářních dnů

Rámcově se v průběhu stavby provede oprava vozovky vycházející ze schválené diagnosticky včetně předpokládaných hloubkových sanací, výměna odvodňovacích žlabů, doplnění, případně prodloužení svodidel na krajnici, doplnění nezpevněných krajnic, obnova, pročištění a prohloubení stávajících příkopů, pročištění stávajících zatrubnění a jejich doplnění pod sjezdy, oprava čel a říms příčných propustků a jejich pročištění, obnova a doplnění zpevněných i nezpevněných sjezdů. Stávající sjezdy budou redukovány, nevyužívané sjezdy budou odstraněny vč. starých propustků. Provedena bude výměna směrových sloupků z PVC a obnoveno vodorovné a dle potřeby i svislé dopravní značení.

6.9.2021 se začne pracovat na 1100 metrů dlouhém úseku, který navazuje na poslední opravený úsek v rámci předchozí akce I/4 Milín-Chraštice a do konce října se tak opraví úsek na obchvatu Chraštic. Následovat bude zimní technologická přestávka. Pokračovat v opravě zbývající části plánovaného úseku budeme opět po jejím ukončení ve 2. čtvrtletí roku 2022.

 

Print Friendly, PDF & Email