Správa železnice realizuje opravu železničního mostu na trati Rudná-Beroun, který u Vráže v km11,8 překlenuje dálnici D5. Z uvedeného důvodu bylo v průběhu víkendu instalováno dopravně inženýrské opatření spočívající v omezení provozu v obou jízdních pásech. Ve směru na Plzeň i Prahu se bude jezdit ve 2 provizorních jízdních pruzích. V první plánované etapě do soboty 2.10. 2021 se bude jezdit v následujícím režimu:

Ve směru na Prahu bude doprava vedena v km 12,040 – 11,650 ve dvou zúžených jízdních pruzích o šířce 2,5 m a 3,25 m při vnějšího okraji vozovky. Do levého provizorního jízdního pruhu bude zakázán vjezd vozidel, jejich okamžitá šířka přesahuje 2,2 m.
Ve směru na Plzeň bude doprava vedena v km 11,200 – 11,930 ve dvou zúžených jízdních pruzích o šířce 2,75 m a 3,75 m při vnějším okraji vozovky. Do levého provizorního jízdního pruhu bude zakázán vjezd vozidel, jejich okamžitá šířka přesahuje 2,2 m.

Print Friendly, PDF & Email