Ve spolupráci s obcí Mirošovice, jako pověřujícího zadavatele, zahajujeme rekonstrukci mostu ev. č. D1-024, který přes dálnici D1 v km 21,7 převádí místní komunikaci ulice K Jezeru v Mirošovicích. Práce provede společnost Raeder &Falge, s.r.o., která ze 4 uchazečů předložila nejvýhodnější ekonomickou nabídku, a bude je realizovat za 9,5 mil. Kč bez DPH.

Na základě provedené prohlídky byl stav spodní stavby označen klasifikačním stupněm V-špatný a nosné konstrukce IV-Uspokojivý. Stavební stav spodní stavby je dán zejména silnou degradací krycích vrstev výztuže na pilířích. Stav nosné konstrukce je způsoben především špatnou funkcí izolace mostovky. Rekonstrukce proběhne formou kompletní výměny mostního svršku a spádové vrstvy na nosné konstrukci. Spodní stavba bude povrchově sanována, bude doplněno zpevnění svahů pod mostem a podél křídel. Součástí bude i úprava mostních opěr z důvodu uvolnění dilatačních pohybů nosné konstrukce a sanace válečkových ložisek.

Práce na mostě zasáhnou zejména o následujících víkendech také do provozu na dálnici D1, kdy bude docházet k uzavírkám jednotlivých jízdních pruhů. První omezení čeká řidiče již v sobotu 11.9. 2021 od 06:00 do 17:00 hod., kdy bude ve směru na Prahu omezen v km 22,3-21,62 provoz v jízdním pruhu pro pomalá vozidla a bude se zde jezdit zbývajícími jízdními pruhy. Identické omezení zde bude realizováno rovněž v neděli 12.9. 2021 mezi 06:00-11:00 hod.
Další omezení je plánováno na víkend 24.9.-26.9. 2021. tentokrát proběhnou noční práce. Od pátku 24.9. 2021, 18:00 hod. do soboty 25.9. 20211, 12:00 hod. bude ve směru a Prahu v km 22,3-21,62 omezen provozu v pruhu pro pomalá vozidla v pravém jízdním pruhu a bude se jezdit pouze 1 jízdním pruhem vlevo. Od soboty 25.9.2021, 12:00 do neděle 26.9.2021, 11:00 hod. bude v témže místě uzavřen  levý a pravý jízdní pruh a provoz bude veden pouze jedním jízdním pruhem pro pomalá vozidla (tzv. stoupací pruh). O dalších plánovaných omezeních budeme včas informovat.

Print Friendly, PDF & Email