Ukončili jsme rekonstrukci mostů ev. D5-001 a D5-002 v právem jízdním pásu dálnice D5 ve směru na Plzeň a o proti původnímu předpokladu jsme se rozhodli, že v opravě levé poloviny obou mostů v jízdním pásu směrem na Prahu budeme pokračovat jakmile to dovolí klimatické podmínky v roce 2022.
V rámci již realizovaných prací, jsme s ohledem na tvrdost říms, byli nuceni k jejich bourání použít menší mechanismy, což vedlo k prodloužení termínu. V případě zahájení oprav v levém jízdním pásu dálnice, bychom tak nedokázali jednoznačně garantovat, že oprava nepřesáhne do zimního období a zohlednili jsme bezpečnost silničního provozu v pozdním podzimním a brzkém zimním období na tomto dopravně vytíženém úseku dálnice D5. Do jara příštího roku tak inkriminovaným úsekem projedete bez jakéhokoliv omezení v souvislosti s touto stavbou. 

Print Friendly, PDF & Email