Na silnici I/2 u Malotic pokračujeme v přesunutí a výstavbě silničního propustku v novém místě. Ten je hotový pod ve větší části vozovky, což nám umožnilo převedení provozu z provizorní komunikace zpět na silnici I. třídy. Silniční provizorium je již odfrézované a postupně se ruší. Došlo již také k odtěžení v části, kde provizorium při krajnici navazuje na silnici I/2, a pokračovalo se v zatrubnění zbytku propustku. Stavba probíhá bez problémů a již na 20.9. je plánovaná pokládka živičných vrstev vozovky a koncem září uvedení omezeného úseku do provozu, o měsíc dříve proti předpokladu. Aktuálně místem prací projedete kyvadlově 1 jízdním pruhem.

Print Friendly, PDF & Email