V uplynulém týdnu jsme položením živičných vrstev na provizorní silnici dokončili 111 metrů dlouhou provizorní komunikaci zahrnující i provizorní most přes Jindrovský potok. Rovněž byl dokončen nový sjezd k přilehlým nemovitostem. Ve čtvrtek 9.9. dopoledne jsme na provizorium převedli dopravu ze sil. I/18 a následující den v pátek ráno již zahájila demolice stávajícího mostního objektu. I po provizorní komunikaci je provoz veden kyvadlově a řízen světelnou signalizací, jak tomu bylo doposud. Výrazně se zde však nezdržíte.

Print Friendly, PDF & Email