Účelem připravované stavby “D8-MÚK Zdiby, rozšíření prosecké radiály, etapa 2- direktivní větev” je zlepšení podmínek pro odbočení z dálnice D8 na silnici I/9 ve směru na Líbeznici a Mělník. Výstavbou přímé větve
dojde k eliminaci bezpečnostních rizik v dopravě, které zde aktuálně vznikají v souvislosti s tvorbou kolon vozidel odbočujících uvedeným směrem. Doprava ve zmíněném směru bude svedena na novou spojovací větev mimo stávající stykovou křižovatku, čímž z hlediska dopravního zatížení zároveň dojde k jejímu odlehčení.

Délka nové direktní spojovací větve bude dlouhá přibližně 390 m, bude jednosměrná a dvoupruhová s navrhovanou rychlostí 80 km/h.  Dálnice D8 bude upravena v celkové délce cca 556 m a úprava její vozovky z této délky představuje 324 metrů.  Upravit bude nutné i navazující úsek silnice I/9 v celkové délce 548 metrů. V rámci stavby dojde na vyvolané přeložky inženýrských sítí (kanalizační přípojky silnoproudá a sdělovací vedení), bude nutno postavit nový trubní propustek a rovněž se souběžně plánuje rekonstrukce technologické části čerpací Zdiby.
Ještě do konce tohoto roku plánujeme zahájit veřejné výběrové řízení na zhotovitele a v průběhu roku 2022 bychom rádi zahájili samotnou výstavbu, přičemž termín zahájení bude závislý na dokončení přeložky VN ze strany ČEZ.

Souběžně probíhá příprava zkapacitnění navazující silnice I/9 na střídavé uspořádání 2+1 mezi  MÚK Zdiby a začátkem obchvatu Líbeznice. V rámci přípravy této stavby byly dokončeny terénní práce na předběžném geotechnickém průzkumu a dokončuje zpracování získaných dat. Výsledky bychom měli obdržet v nejbližších dnech. Následovat bude vypsání výběrového řízení na zhotovitele dokumentace pro územní rozhodnutí, o jehož vydání máme v úmyslu požádat v příštím roce. Se zahájením stavby zatím  počítáme v průběhu roku 2025.

 

Print Friendly, PDF & Email