O víkendu jsme výstavbou dopravně inženýrského opatření na dálnici D0 u Jinočan zahájili výstavbu protihlukové stěny v délce 400 metrů v blízkosti sjezdu EXIT 21 (Jinočany, Stodůlky). Výstavbu provede společnost SWIETELSKY stavební s.r.o za 24,2 mil. Kč bez DPH. Z důvodu plánované rekonstrukce D0 v tomto úseku, která bude spočívat v rozšíření stávající komunikace, je charakter plánované ochrany proti hluku dočasný. Proto je PHS navržena jako mobilní, kterou je možné sestavit z dílců a opět ji demontovat pro další eventuální použití, resp. demontovat z důvodu předpokládaného rozšíření dálnice D0. Trvalý charakter bude mít stěna pouze na mostní konstrukci.

PHS vyroste v nezpevněné krajnici levého jízdního pásu (tj. směr dálnice D1) a naváže na funkční protihlukovou stěnu Jinočany I. Bude sloužit pro ochranu obytné zástavby obce Jinočany před nepříznivými vlivy hluku ze silničního provozu na dálnici D0 a její umístění, rozměry a vlastnosti vycházejí z výsledků hlukové studie. V části na terénu bude řešena jako plná, prefabrikovaná betonová, absorpční se strukturou povrchu vlny a bude v jednotlivých polích horizontálně barevně rozčleněna. Výška bude ve většině její délky 4 metry a v délce cca. 70 pak bude vysoká 3 metry.  Část na mostě bude provedena jako průhledná z polykarbonátu osazená do ocelových sloupků.

Stavební práce jsou s ohledem na prostorovou náročnost technologických procesů rozděleny do několika etap a mimo dálnice D0, ovlivní i provoz na směrové rozdělené místní komunikaci v ulici Poncarova. Na dálnici D0 ve směru na Brno je provoz z důvodu uzavření krajnice a části pravého jízdního pruh veden 2 provizorními jízdními pruhy šířky 3,25 a 2,75m. Toto vedení dopravy zůstane zachováno v průběhu celé výstavby až do poloviny listopadu tohoto roku. Provoz v ulici Poncarova pod mostem na D5 bude uzavřen anebo omezen v závislosti na probíhající etapě výstavby. 

 

 

Print Friendly, PDF & Email