Dnes 20.9.2021 zahajujeme opravu dálnice D6 ve směru na Prahu mezi Novým Strašecím a Tuchlovicemi v km 32-25,5. Zakázku bude realizovat společnost Pozemní stavby Bohemia a.s., která z 8 uchazečů nabídla nejnižší cenu 52,3 mil. Kč bez DPH s dobou pro uvedení stavby do provozu za 35 kalendářních dnů. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky dle zadávací dokumentace přitom činila 95,31 mil. Kč bez DPH.

Předmětem zakázky je mimo opravy asfaltobetonové vozovky v délce 6670 metrů, která již v inkriminovaném úseku vykazuje různě závažné poruchy, také úprava nezpevněné krajnice a dle aktuálního stavu i pročištění příkopů. V rámci stavby bude obnoveno vodorovné dopravní značení a vyměněna a doplněna vnější svodidla. Pracovat se bude rovněž na jižních větvích MÚK EXIT 32 Nové Strašecí v celkové délce 300 metrů.

Asfaltové souvrství bude v celé délce odfrézováno na hloubku 120 mm. Po očištění odfrézovaného povrchu budou identifikovány trhliny, nespojitosti zůstatkových vrstev či malé zbytkové mocnosti AC. Na 2 mostech opravovaného úseku dojde jen k výměně obrusné vrstvy odfrézováním 40 mm stávající vozovky. Rozsah výměny krytu je dán mostními závěry a odvodňovacími proužky. U mostních závěrů bude provedeno rovněž vyčištění těsnícího profilu. Po dokončení pokládky nových konstrukčních vrstev tak vznikne jeden souvislý celek dálnice s kvalitním povrchem. V celé délce rovněž opravíme nezpevněnou krajnici jejím seříznutím a doplněním asfaltovým recyklátem. Do krajnice poté osadíme nová svodidla a po 50 metrech také nové směrové sloupky.

Pro urychlení výstavby bude uzavřen kompletně levý jízdní pás km 32,010 (Exit 32) – 25,470 (Exit 25). Provoz na dálnici D6 bude podél uzavřeného levého jízdního pásu veden v pravém jízdním pásu v režimu 1+1, tedy 1 jízdní pruh pro každý ze směrů jízdy. V souvislosti s opravou bude uzavřena odpočívka Stochov „ČSPH Shell“ v km 26,500 ve směru na Prahu a dále levostranná větve MÚK Exit 32 N. Strašecí (výjezd směr Nové Strašecí a nájezd směr Praha). Za uzavřené větve MÚK bude doprava vedena po značených objízdných trasách. 

Print Friendly, PDF & Email