6.9. 2021 jsme z hlediska dopravy zahájili několik významných akcí:

I/4 Chraštice-hr. kraje, oprava povrchu komunikace a odvodnění – akce navazuje na opravu  úseku této komunikace mezi Milínem a Chrašticemi uvedeným do provozu v červenci tohoto roku. V letošním roce do konce října opravíme 1100 metrů na obchvatu obce Chraštic. V opravě dalších téměř 5 kilometrů budeme pokračovat v roce 2022.

I/38 Starý Kolín – Malín, oprava komunikace – do 31.10.2021 souběžně opravujeme 2 úseky proti sobě. První je přibližně 1340 metrů dlouhý úsek mezi odbočkou na Kaňk a odbočkou na Hlízov (vč. křižovatky). Druhý úsek je směrem od Čáslavi, kde opravujeme 480 metrů silnice od ČSPH Shell až za MÚK Nové Dvory. I zde budeme v opravách pokračovat v roce 2022.

I/38 přestavba tečné křižovatky v Nové Vsi– pro zajištění bezpečného průjezdu křižovatkou, zejména pro odbočení vlevo na Velim,  probíhají práce na přestavbě stávající tečné křižovatky. Uvedení do provozu předpokládáme ještě letos v polovině října.

Poslední větší opravou, kterou jsme zahájili v pondělí 20.9. 2021  je:
D6 Nové Strašecí-Tuchlovice, oprava povrchu – ve směru na Prahu opravujeme téměř 6 700 metru AB vozovky a dalších 300 metrů jižních větví MÚK Nové Strašecí. Opravu celého úseku dokončíme do konce října tohoto roku.

Mapa ke stažení ZDE.

Print Friendly, PDF & Email