V Tupadlech na Mělnicku na silnici I/9 dokončujeme sanaci opěrné zdi komunikace na vjezdu do obce při levém okraji silnice ve směru jízdy na Č. Lípu. Zeď v délce 40 metrů, která byla v havarijním stavu, je zabezpečena, osazena novou dříve absentující ochrannou stěnou, novým zábradlím i svodidly a na silnici v opravovaném úseku jsou položeny nové vrstvy vozovky.
Opravovaná část je uveden do provozu v režimu předčasného užívání stavby a momentálně se pracuje pouze pod komunikací, kde probíhají například zemní úpravy nebo postupné vyzdívání opěrné zdi lomovým kamenem. Nicméně řidiči i nadále musí v úseku Želízy-Medonosy počítat s omezeními v souvislosti s pokračující opravou 3 desítek propustků pod silnicí I/9.

Print Friendly, PDF & Email