Ve středu 29.9.2021 zahajujeme prvním úsekem opravu silnice I/18 Líchovy–Břekova Lhota, oprava komunikace a odvodnění, kterou provede společnost Silnice Group a.s. za 79 486 350,- Kč bez DPH. Ta ze 7 uchazečů o zakázku v předpokládané hodnotě 112,39 mil. Kč,- bez DPH předložila nejvýhodnější ekonomickou nabídku s dobou pro uvedením stavby do provozu za 212 kalendářních dnů.

Provedená diagnostika silnice I/18 v úseku km 38,503-43,429 hodnotí stav povrchu komunikace stupněm 5, tedy jako havarijní. Povrch vozovky vykazuje zejména síťové trhliny místy ve spojení s vyjetou kolejí i deformacemi podél obou okrajů vozovky. Dále se vyskytuje hloubková koroze a z lokálních poruch se vyskytují vysprávky, olamování okraje vozovky, podélné a příčné rozvětvené nebo mozaikové trhliny. Na úseku jsou zvýšené nezpevněné krajnice. 

Bude tak třeba provést výměnu asfaltových konstrukčních vrstev s lokálními sanacemi podkladní vrstvy a dále vyčistit, sanovat a případně rekonstruovat odvodnění (otevřené příkopy, propustky, hospodářské sjezdy, nezpevněné krajnice, uliční vpusti) v délce 5 kilometrů. Dále bude provedena výměna směrových sloupků, svislých dopravních značek, ocelových svodidel a obnova vodorovného dopravního značení plastem. 

V letošním roce opravíme úsek č.1, což je 412 metrů dlouhá část na průtahu obcí Dublovice, přibližně od hranice obce směrem od Příbrami do jejího středu. Začneme opravou levého jízdního pruhu směrem na Příbram, přičemž pracovat se bude za provozu s kyvadlově řízenou dopravou světelnou signalizací. Objízdná trasa pro uzavírky křižovatek není vyznačena a je možná po místních komunikacích a silnicích III. třídy. Tento první úsek máme v plánu dokončit nejpozději do 11.11, 2021. V opravě dalších částí silnice I/18 mezi Líchovy a Beřkovou Lhotou budeme pokračovat ve 2. čtvrtletí příštího roku.

Print Friendly, PDF & Email