Odbor životního prostředí a zemědělství Středočeského krajského úřadu vydal souhlasné závazné stanovisko k posouzení vlivů  stavby “I/61 Kladno, obchvat – propojení D6 a D7 na životní prostředí a současně ve svém stanovisku stanovil podmínky pro jednotlivé fáze přípravy, výstavby a provozu. To nám umožňuje zapracovat jednotlivé podmínky do čistopisu dokumentace pro územní rozhodnutí a následně podat místně příslušnému stavebnímu úřadu žádost o vydání územního rozhodnutí za účelem umístění předmětné stavby. To předpokládáme ve 2.-3. čtvrtletí následujícího roku.

Účelem navržené stavby je především odvést tranzitní dopravu, která je v současnosti vedena přes obce Malé a Velké Přítočno a statutární město Kladno, mimo stávající zástavbu. Zároveň vznikne nové kapacitní propojení dálnic D6 a D7. Přeložka silnice I/61 v délce 5,44 km si vyžádá rovněž přeložky silnic nižších tříd a polních cest v celkové délce 4,5 kilometrů a také novou část silnice II. třídy, tzv. východní kladenský přivaděč v délce více než 1200 metrů. V rámci stavby je navrženo pět okružních křižovatek, které jsou ve většině případů řešeny jako turbo-okružní. Stavba rovněž počítá s devíti mostními objekty, z nichž sedm je přímo na hlavní trase, a zbylé jsou nadjezdy nad ní. Součástí záměru je také úprava severní části stávající dálniční MÚK Unhošť (exit 12 – D6). Předpokládaná cena stavby je momentálně téměř 1 Mld. KČ bez DPH.

 

 

Print Friendly, PDF & Email