Z důvodu přechodu na další etapu opravy dálnice D8 v km 5-12 zahájíme v průběhu tohoto víkendu přestavbu dopravně inženýrského opatření, abychom od pondělí 11.10.2021 mohli zahájit práce v pravé polovině levého jízdního pásu ve směru na Prahu, včetně opravy mostů ev.č. D8-010..2 a D8-012..2. Jedná se o poslední část oprav obou jízdních pásů v inkriminovaném úseku u Prahy.

Kvůli provádění těchto prací je nutné uzavřít pravý jízdní pruh a odstavný pruh levého jízdního pásu včetně větví MÚK Úžice (Exit 9) obsluhujících levý jízdní pás. Doprava bude vedena v dopravní režimu 1/1+2, což je tedy fakticky stejné, jako tomu bylo v předchozí etapě, pouze jízdní pruh na Prahu v levém jízdním pasu se přesune z jeho pravé poloviny na levou.

Objízdná trasa za uzavřený nájezd na levý jízdní pás dálnice směr Praha v MÚK Úžice (Exit 9) bude vedena po pravém jízdním pásu na MÚK Nová Ves (Exit 18) a otočením po silnici I/16 na levý jízdní pás směr Praha.
Objízdná trasa za uzavřený výjezd z levého jízdního pásu dálnice v MÚK Úžice (Exit 9) bude vedena levým jízdním pásem dálnice na MÚK Zdiby (Exit 1) a otočením přes silnici I/9 na pravý jízdní pás směr Ústí nad Labem.

Pokud vše půjde podle předpokladu, uvedeme poslední opravovaný úsek do provozu v polovině listopadu a tím také ukončíme celou rekonstrukci této části dálnice D8

 

 

Print Friendly, PDF & Email