Dnes v dopoledních hodinách uvedeme do provozu 1 kilometr dlouhý úsek na sil. I/4 u Chraštic na Příbramsku, kde se pracovalo v rámci 1. části akce I/4 Chraštice-hr. kraje. Do zahájení zimní údržby 1.11. už bychom nezvládli opravit další úsek jako celek, a tak opravu zbývajících 5 kilometrů této komunikace dokončíme v průběhu příští stavební sezóny. Obnovení prací předpokládáme v průběhu dubna 2022.

Děkujme všem řidičům i obyvatelům podél silnice I/4 za ohleduplnost a trpělivost, neboť práce na opravě této komunikace letos probíhaly s měsíční přestávkou v srpnu téměř celou stavební sezónu.

Print Friendly, PDF & Email