Na dálnici D6 mezi MÚK Nové Strašecí a MÚK Tuchlovice pokračujeme v opravě asfaltobetonové vozovky v délce 6670 metrů. Celý úsek je kompletně vyfrézovaný a z větší části je zde položena ložná konstrukční vrstva. V 2. polovině minulého týdne již byla od Tuchlovic zahájena také pokládka obrusné vrstvy z asfaltového mastixového koberce. Na mostech mimoúrovňové křižovatky Nové Strašecí se pracuje na čištění mostních závěr.

Celkově práce probíhají podle schválené harmonogramu a předpokládáme, že tak opravený úsek předáme řidičům do užívání závěrem tohoto měsíce.

Print Friendly, PDF & Email