Původní most ev.č.18-019 na silnici I/18 u obce Obory na Příbramsku je kompletně zbourán. Provedli jsme pilotové založení nového mostu a betonáž základů jeho budoucích opěr. Jejich armování, bednění a betonáž bude následovat. Provoz je veden kyvadlově po jednosměrném mostním provizoriu. Dopravní omezení nezpůsobuje zásadnější dopravní komplikace.

Současně již připravujeme opravu mostu ev. č 18 -018 na opačné straně obce Obory. Momentálně probíhá veřejné výběrové řízení na zhotovitele této zakázky v předpokládané hodnotě 6 207 000 Kč bez DPH. Termín pro podání nabídek je stanoven na 25.10.2021.Se zahájením stavby počítáme v 2.-3. čtvrtletí 2022. 

Print Friendly, PDF & Email