V noci ze soboty 23.10. 2021 na neděli 24.10. 2021 uvedeme s týdenním předstihem do provozu zcela nový most ev.č. D0-001..1. Jedná se o západní část mostu přes Chlumeckou ulici, který je součástí jízdního pásu Pražského okruhu (dálnice D0) ve směru od dálnice D10 do centra. Nový most reflektující plánované uspořádaní 3+3 průběžné jízdní pruhy v úseku D0 510 Stalice-Běchovice vyrůstá na místě původního a již stavebně technicky nevyhovujícího mostního objektu, který byl dokončen v roce 1981 a do provozu byl uveden v závěru roku 1984 jako součást stavby R1 Satalice-Běchovice. Východní část Pražského okruhu v blízkosti Černého Mostu patří mezi dopravně nejvytíženější v Praze. Denně tudy projede až 50 000 vozidel a rekonstrukce mostu je tak první stavbou zkapacitnění Vysočanské radiály.

V rámci I. etapy, probíhající stavebně od 12.4. 2021, bylo třeba postupně snést severní a jižní část původního západního mostu, což znamenalo předrtit více než 4000 tun betonu a železobetonu. Během demolice a výstavby nového mostu se odtěžilo bezmála 5000 tun zeminy. Na spodní stavbu bylo třeba přes 1000 m3 betonu a téměř 150 tun betonářské výztuže. Na nosnou konstrukci bylo použito dalších více jak 900 m3 betonu. Aktuálně se pod mostem dokončuje zpevnění svahu pod mostními opěrami společně se skluzem odvodnění a s osazením revizního schodiště, čímž také práce v letošním roce ukončíme.

V příštím roce budeme pokračovat v rámci II. etapy demolicí a výstavbou východní poloviny mostu. Tady bychom rádi zahájili práce ihned z kraje nové stavební sezóny, neboť součástí stavby bude navíc i výstavba nové protihlukové stěny chránící před emitací zvuku z provozu přilehlou obytnou zástavbu Horních Počernic. S ohledem na rozšíření bude třeba instalovat novou konstrukci informačního portálu. Počítá se rovněž s opravou vozovky v Chlumecké ulici v úsecích přiléhajících k mostu, s opravou 2 ramp mimoúrovňové křižovatky EXIT 59 a dojde i na opravu chodníku podél Chlumecké ulice.

Celý opravený most plánujeme uvést do provozu do konce října příštího roku, a to ve stávajícím režimu 2+2 průběžné jízdní pruhy každý v šířce 3,75 metru. Zprovoznění na 3+3 průběžné jízdní pruhy bude možné až po dokončení úseku D0 510 Satalice Běchovice, jehož je most součástí.

 

Print Friendly, PDF & Email