Novostavba trvalé protihlukové stěny (PHS) umístěné na koruně zemního valu podél dálnice D1 vlevo v km2,44,-3,2 vyrůstá na úrovni městské části Kateřinky. Cílem výstavby 504 metrů dlouhé stěny je ochrana obyvatel této pražské městské části před hlukem emitovaným dopravou v tomto dopravně vytíženém úseku D1. Umístění, rozměry a vlastnosti PHS vycházejí z výsledků zpracované hlukové studie.  Dílo za 10,4 mil. Kč bez DPH realizuje V-S sdružení pro PHS.

Jedná se o pátou protihlukovou stěnu, jejíž výstavbu jsme v letošním roce podél dálničních komunikací (D0, D1) v okolí Prahy zahájili. Výstavba PHS probíhá na koruně stávajícího 9 metrů vysokého valu. Výška protihlukových panelů minimálně v třídě pohltivosti A4 bude 2 a 3 metry nad terénem. Celková plocha panelů bude po dokončení činit cca. 1214m2. Soklové i protihlukové panely se již postupně osazují do předem připravených sloupků uchycených v železobetonových základových patkách.

Před samotným zahájením výstavby PHS bylo třeba vykácet dřeviny, které bránily úpravě tělesa zemního valu a stávajícího přístupu na jeho koronu. Došlo také k mírnému snížení koruny valu (cca 0,3m) a tím k jejímu rozšíření. Protože výstavba PHS respektuje jak stávající odvodnění zemního valu, tak stávající odvodnění tělesa dálnice, bude v části paty zemního valu dokončena část odvodnění. Práce ukončí terénní úpravy. Vzhledem k tomu, že PHS je výrazně pohledově exponována ve směru od zástavby rodinných a bytových domů, je navrženo ozelenění stěny popínavými rostlinami.
Výstavba je organizovaná postupně, kdy v jednom čase probíhá betonáž patek, osazování sloupků i desek stěny. PHS se tak postupně dokončuje ve směru od Chodova, kde je již také stavebně dokončena. V závislosti na počasí zatím předpokládáme její dostavbu v celé délce do konce tohoto roku. Na dálnici D1 není v souvislosti s touto stavbou nutné realizovat žádné dopravní omezení.

Print Friendly, PDF & Email