I nadále pokračujeme ve výstavbě obchvatu Olbramovic na silnici I/3. V minulém týdnu probíhala například těžba zářezu v km 1,24 – 1,75, úprava zemní pláně v km 0,0 – 0,6, pracovalo se na odvodnění v místě budoucí mimoúrovňové křižovatky, dosypával se násyp v km v km 0,0 – 0,18 a upravovaly se jeho svahy. Práce probíhaly také na násypu přeložek silnici III//00335 na Semtínek a III/00336 na Mokřany stejně jako na přeložkách polních cest. Armovaly se základy mostu silnici III/00336, který bude součástí mimoúrovňové křižovatky a zasypávaly se přechodové oblasti rámových mostů v km 2,2.

Ve výstavbě pokračujeme podle schváleného harmonogramu a budeme pokračovat i v nastávajícím období a v zimně, kde se budou realizovat práce, které bude možné provádět  po technologické stránce s ohledem na aktuální klimatické podmínky.

Print Friendly, PDF & Email