V sobotu 30.10. 2021 byl ve stanoveném termínu uveden do provozu zcela nový most na sil. I/19 přes Mlýnský potok v obci Počaply na Příbramsku. Most za 39 595 212 Kč bez DPH nahradil v původním místě ten starý již nevyhovující, který dopravě sloužil více než století. Aktuálně tedy řidiči mohou most využívat v plném rozsahu bez jakýchkoliv omezení. S jeho uvedením do provozu skončila rovněž objízdná trasa pro  vozidla nad 12 tun, která byla pro jejich tranzit stanovena od dubna tohoto roku.

Momentálně probíhají dokončovací práce a zemní práce v okolí mostu, aby pozemky dočasného záboru byly uvedeny původního stavu. Další stavební činnost však již do provozu na silnici I/19 zasáhne minimálně.

Print Friendly, PDF & Email