Ředitelství silnic a dálnic, jako správce dálnic a silnic I. třídy ve Středočeském kraji, zajišťuje zimní údržbu na 361 kilometrech dálnic a 669 kilometrech silnic I. tříd na území kraje. Zimní období dle platné legislativy začíná 1. listopadu a končí 31. března následujícího roku. Zimní údržbou se pak podle pořadí důležitosti zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti komunikací. Organizační, věcné, technické a technologické zásady zajišťování sjízdnosti vychází ze zákona o Pozemních komunikacích  č.13/1997Sb. v platném znění a jeho prováděcí vyhlášky č.104/1997Sb. v platném znění.

V souladu s uvedenou legislativou ČR jsou dálnice a silnice I. třídy zařazeny do I. pořadí důležitosti při zajišťování sjízdnosti. Doba od zjištění vzniku závady ve sjízdnosti do doby výjezdu prvních mechanismů ke zmírnění této závady nesmí být v zimním období delší než 30 minut.    

Pořadím důležitosti jsou současně stanoveny i lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti vozovek silnic po výjezdu mechanismů:                                      

  • do 2 hodin u dálnic   
  • do 3 hodin u silnic I. třídy

Samotná údržba na jednotlivých úsecích komunikací se realizuje na základě plánu zimní údržby vypracovaného pro konkrétní obvod a je řízena místně příslušným dispečinkem.

Na silnicích I. tříd a dálnicích (D0, D4, D6, D7, D10) je zimní údržba ve Středočeském kraji rozdělena do 2 oblastí (01 jihozápad 02 severovýchod) s 9 obvody. Je prováděna dodavatelskými firmami, nebo tam kde je poblíž komunikace silnice I. třídy středisko správy a údržby dálnice (SSÚD ŘSD), je pro zimní údržbu zařazen přiléhající úsek komunikace tomuto středisku. Zajišťovat údržbu na těchto komunikacích je připraveno více než 80 kusů techniky. Patří sem například 47 sypačů s radlicí, 3 šípové pluhy, 3 sněhové frézy a dále traktory s radlicí a nakladače. K dispozici je 10050 tun chemického posypového materiálu.

Na dálnicích D0, D1, D5, D8, D11 na území Středočeského kraje provádí zimní údržbu přímo ŘSD ČR prostřednictvím Středisek správy a údržby dálnic, místně pak zejména SSÚD Mirošovice, SSÚD Bernartice, SSÚD Rudná, SSÚD Nová Ves, SSÚD Poříčany. Pokud jde o techniku, tak do akce je připraveno na všech výše uvedených SSÚD celkem přes 80 kusům techniky (z toho např. 53 sypačů) a celkem téměř 11370 tun  posypových látek (sůl, roztok chloridu sodného, roztok chloridu vápenatého). 

Důležitým prvkem systému zimní údržby silnic jsou rovněž dispečerská pracoviště. Dispečeři na SSÚD mají k dispozici online obrazové údaje z dohledových kamer, informace o aktuálních hodnotách z silničních meteorologických stanic, kterých je ve Středočeském kraji u komunikací ve správě ŘSD ČR více než 7 desítek. Zároveň mohou vyhodnocovat krátkodobou, střednědobou, i liniovou předpověď ČHMÚ pro inkriminovaný úsek dálnice. Další 9 dispečerských stanovišť řídí činnost ve stanovených oblastech údržby na silnicích I. tříd.

Print Friendly, PDF & Email