V sobotu 6.11. 2021 zahájíme avizovanou přeložku ropovodu, dříve známého jako ropovod Družba, který na 2 místech nenormově kříží trasu budoucího obchvatu. Na tuto operaci je vypracován podrobný hodinový harmonogram a definován technologický předpis pro minimalizaci rizik související s touto činností. Průtok ropy potrubím činí 12.480 m3/den a rychlost jejího proudění je cca 1,0-1,4 m/s. Ačkoliv v rámci liniových staveb k plánovaným přeložkám ropovodu na základě potřeb zadavatele občas dochází, v tomto případě se jedná o ojedinělou akci, která bude uskutečněna za plného provozu výroby v Unipetrolu. I proto probíhala průběžná koordinace mezi investorem /stavebníkem (ŘSD), zhotovitelem (STRABAG), správcem produktovodu (MERO), odběratelem ropy (UNIPETROL) a pro případ nenadálé události je jednáno i se Správou státních hmotných rezerv, neboť přepojení si vyžádá zhruba týdenní přerušení dodávek do litvínovské rafinérie. Předpokládané náklady na provedení ochrany a přeložky ropovodu jsou přibližně 25 mil. Kč.

Print Friendly, PDF & Email