Na silnici I/18 u obce Obory pokračujeme ve výstavbě nového mostu ev.č. 18-019. V tomto týdnu jsme demontáží bednění dříků a křídel dokončili betonáž mostních opěr. Provedli jsme betonáž podkladního betonu pro drenáž a postupně zasypáváme předmostí u obou opěr mostu. V příštím týdnu již zahájíme montáž bednění hlavní nosné konstrukce, abychom mohli přistoupit k jejímu armování a následné betonáži. V místě stavby projedou řidiči bez větších obtíží kyvadlově po zřízeném mostním provizoriu. Most u Obor je jedním ze 4 mostů na silnicích I. tříd, na kterých ještě pracujeme a kde práce zasahují do plynulosti provozu. jeho uvedení do provozu očekáváme v polovině příštího měsíce.

Print Friendly, PDF & Email