V neděli 14. listopadu bude ukončena letošní největší dálniční oprava, která probíhala na dálnici D8 v km 11,2 – 5,3 ve směru na Prahu a v km  5,2 – 12,1 ve směru na Ústí nad Labem. Již v pátek 12. listopadu dojde k odstranění dopravních omezení v levém jízdním pásu, tj. směr z Ústí nad Labem do Prahy a v neděli 14. listopadu ráno bude plně průjezdný i pravý jízdní pás, tj. směr z Prahy do Ústí nad Labem.

Účelem stavebních prací ze necelých  359 mil. Kč bez DPH byla kompletní rekonstrukce dálnice v uvedených kilometrech a to včetně MÚK Úžice. Obnoveno a modernizováno bylo vybavení komunikace jako jsou svodidla, směrové sloupky, odvodnění dálnice, svislé a vodorovné dopravní značení a SOS hlásky. Doplněno bylo chybějící oplocení dálnice a došlo rovněž na opravu 5 mostů.

Jednalo se o poměrně náročnou opravu, neboť šlo o úsek s vysokou intenzitou provozu a vysokým podílem nákladní dopravy. Mezi MÚK Zdiby a MÚK Úžice je to v průměru 48 000 vozidel denně a téměř jedna třetina jsou těžká nákladní vozidla.

 

Print Friendly, PDF & Email