Na mostě u Dolejší Obory v Příbrami na silnici I/66 jsme ve středu 10.11.2021 položili na jeho větší části ( levý jízdní pruh a část pravého) a předmostích asfaltové souvrství. Dnes je most zcela uzavřen z důvodu přestavby dopravně inženýrského opatření, abychom na mostě umožnili průjezd vozidlům dvěma jízdními pruhy s výjimkou nákladní a autobusovou dopravy. Na víkend je stanoven zkušební provoz po nové části mostu a od úterý 16.11.2021 zahájí bourací práce zbývající pravé části, ve které byl doposud veden jednosměrně provoz z centra města. Následně se začne pracovat nových částech opěr, úložných prazích atd.

Jelikož z nutnosti přeložit horkovod zásobující Příbram teplou a studenou vodou z prostředku mostu na jeho římsu došlo ke zdržení proti předpokládanému plánu, budeme v tomto roce pokračovat na stavbě, co nám klimatické podmínky dovolí. Zbytek prací na mostě dokončíme po ukončení zimní technologické přestávky na začátku 2. čtvrtletí roku 2022. Po celé období zimní údržby bude na mostě umožněn provoz v režimu 1+1 jízdní pruh.

 

 

Print Friendly, PDF & Email