Probíhá veřejné výběrové řízení na zhotovitele akce “Přestavba křižovatky I/16 x III/2768 x III/27515 PLAZY” v předpokládané hodnotě 29,99 mil. Kč bez DPH. Aktuální termín pro zaslání nabídek je 23.11.2021. Stavba má již pravomocné stavební povolení a rádi bychom ji zahájili v průběhu 2. čtvrtletí 2022.

Stavebně se jedná se o úpravu stávající neřízené průsečné křižovatky u obce Plazy, okr. Mladá Boleslav, její přestavbou na křižovatku okružní. Ta bude provedena ve tvaru elipsy s délkou hlavní osy 40 metrů a délkou vedlejší osy 30 metrů. Bude řešena jako jednopruhová s šířkou okružního pásu 6 metrů a šířkou pojížděného prstence 1,5 metru. Délka úseku silnice I/16 dotčeného stavbou bude v délce 237,33 m. Samotná délka okružní křižovatky (okružního pásu) bude činit 91,75 metrů. Na větvích křižovatky budou umístěny středové dělící ostrůvky, dojde k obnově autobusových zastávek linkové a městské dopravy, které se nacházejí v prostoru křižovatky a úpravě větvě křižovatky silnice III/2768  v délce 73 metrů a silnice III/27515 v délce 257 metrů. V rámci výstavby bude vybudováno také nové venkovní LED veřejné osvětlení a bude opravena a prodloužena stávající gabionová opěrná zeď.

Stavba je plánovaná na 2 etapy s rozdělením po polovinách na severní a jižní část. Bude probíhat za provozu při částečné uzavírce silnice I/16 se svedením do jednoho jízdního pruhu a kyvadlovým řízením dopravy. Silnice III/27515 a silnice III/2768 budou v rámci jednotlivých etap uzavřeny zcela a doprava bude převedena na značené objízdné trasy. S ohledem na intenzitu provozu, kdy inkriminovaným místem projede více než 22 000 vozidel denně, z nichž jsou 4700 těžká nákladní vozidla, lze zde očekávat dopravní komplikace v plynulosti silničního provozu.

 

Print Friendly, PDF & Email