Z důvodu pokračování stavebních prací v rámci rekonstrukce nadjezdu Kaliště, ev. č. D1 – 031, kde bude realizována montáž prefabrikátu na mostní konstrukci, bude omezen provoz na dálnici D1 ve dnech 19.11,-22.11..2021 následujícím způsobem:

uzavírka části levého pásu dálnice v km 25,900 – 24,000 a pravého pásu dálnice v km 23,600 – 25,200 (realizace přechodné úpravy provozu pro etapu 3A)
v termínu: 19. 11. 2021, 16:00 hod. – 20. 11. 2021, 08:00 hod.
– provoz bude veden v režimu
1/2 – 19. 11. 2021, 16:00 hod. – 20:00 hod.
1/1 – 19. 11. 2021, 20:00 hod. – 20. 1. 2021, 08:00 hod

uzavírka pravého pásu dálnice (směr Brno) v km 24, 240 – 25,060
– v termínu: 20. 11. 2021, 08:00 hod. – 21:00 hod.
– z důvodu provádění stavebních prací etapy 3A
– provoz bude veden v režimu: 1+2/0

uzavírka  části levého pásu dálnice v km 25,900 – 24,000 a pravého pásu dálnice v km 23,530 – 25,200 (realizace přechodné úpravy provozu pro etapu 3B)
– v termínu: 20. 11. 2021, 21:00 hod. – 21. 11. 2021, 08:00 hod.
– provoz bude veden v režimu 1/1

uzavírka části levého pásu dálnice (směr Praha) v km 24, 940 – 24,120
v termínu: 21. 11. 2021, 08:00 hod. – 21:00 hod.
– z důvodu provádění stavebních prací etapy 3B
– provoz bude veden v režimu: 0/2+1

uzavírka části levého pásu dálnice v km 25,160 – 24,000 a pravého pásu dálnice v km 23,530 – 25,200 (demontáž přechodné úpravy provozu pro etapu 3B)
– v termínu: 21. 11. 2021, 21:00 hod. – 22. 11. 2021, 09:00 hod.
– provoz bude veden v režimu
1/1 – 21. 11. 2021, 21:00 hod. – 22. 11. 2021, 06:00 hod.
2/1 – 22. 11. 2021, 06:00 hod. – 09:00 hod. 

Print Friendly, PDF & Email