Od konce června probíhá výstavba nového mostu na silnici I/32 u Činěvsi na Nymbursku, který zde překlenuje silnici III/3248. Nový rámový jednopólový most nahradí původní mostní objekt, který byl již po stavebnětechnické stránce hodnocen jako špatný.

Vybetonovány jsou nové opěry s krátkými zavěšenými rovnoběžnými křídly i hlavní nosná konstrukce v délce 23 metrů. V pátek do pozdních hodin probíhala betonáž říms (viz. foto). Následovat bude položení izolace nosné konstrukce a dále je třeba dokončit obě přechodové oblasti s betonáží přechodové desky. Po odbednění říms bude na most umístěno jeho příslušenství a na mostě a jeho předmostích bude položeno nové asfaltové souvrství. S uvedením mostu do provozu počítáme do Vánoc tohoto roku. Po uvedení mostu do provozu začneme v závislosti a počasí pracovat na opravě objízdné trasy a dotčené části silnice III/3248 pod mostem.

 

Print Friendly, PDF & Email