Probíhá veřejné výběrové řízení na zhotovitele akce “I/2 Malín – Nové Dvory, oprava komunikace a mostů” s předpokládanou hodnotou veřejné zakázky dle zadávací dokumentace za 95 600 000 Kč bez DPH. Termín pro podání nabídek je momentálně stanoven do 22.12.2021. Opravovat bychom rádi začali v průběhu 2. čtvrtletí 2022 v závislosti na dalším průběhu výběrového řízení a představební přípravy.

V rámci předmětné stavby bude opraven povrch silnice I/2 v délce 1300 metrů. Jedná se o úsek mezi Kutnou Horou a Novými Dvory. Začátek úseku bude v kutnohorské místní části Malín za mostem ev.č. 2-013 přes železniční trať, jeho konec pak bude přibližně 200 metrů před začátkem obce Nové Dvory. Stávající vozovka v inkriminovaném úseku vykazuje poruchy (vyjeté koleje, příčné, podélné a mozaikové trhliny a výtluky) a cílem stavby je tak zejména oprava vozovky a odstranění dalších závad a bezpečnostních deficitů v dotčeném úseku silnice I/2 na základě výstupů získaných předchozí diagnostikou. Součástí opravy bude i oprava odvodnění v úseku km 50,087 – 50,625 (průtah Malínem), obnova svislého a vodorovného dopravního značení, revize a obnova záchytných systémů a bezpečnostních zařízení nebo pokládka revizních chrániček.
V rámci stavby bude provedena oprava pravostranných větví mimoúrovňové křižovatka I/2 x I/38 a také oprava mostu ev. č. 2-014, na kterém bude provoz po dobu jeho opravy alespoň částečně zachován. Most ev. č. 2-016 přes říčku Vrchlici projde kompletní rekonstrukcí. Stávající most, který již nevyhovuje po stavebnětechnické stránce, bude zbourán a na jeho místě vyroste most zcela nový.

Oprava povrchu komunikace je plánovaná po jednotlivých úsecích a za provozu s využitím kyvadlově řízené dopravy. Rekonstrukce most přes Vrchlici za uzavírky silnice I/2 a převedením dopravy na provizorní most a silnici, které v místě vzniknou před jeho demolicí.

Print Friendly, PDF & Email