Dnes uvádíme do provozu zcela nový most na sil. I/32 u Činěvsi, který nahradil původní nevyhovující mostní objekt. Jelikož demolice starého mostu a výstavba toho nového probíhala za úplné uzavírky, vrátí se sem také po téměř 6 měsících provoz z objízdné trasy. Na kompletně rekonstruovaný most za necelých 30 mil. Kč bez DPH navazuje cca. 2000 metrů opraveného úseku silnice mezi Činěvsí a Dymokury za dalších 16,9 mil. Kč bez DPH. 

V rámci akce I/32 Činěves–Dymokury oprava komunikace a odvodnění”  jsme využili uzavírky provozu v souvislosti s opravou mostu a odfrézovali starou ložnou a obrusnou konstrukční vrstvu vozovky a nahradili je novými. Současně jsme obnovili odvodnění komunikace, její bezpečnostní prvky (svodidla, vodící sloupky) a svislé i vodorovné dopravního značení. V rámci jednoho dopravního omezení se nám tedy podařilo realizovat 2 stavební akce. Řidiči se tak dnes prvně projedou nejen po opraveném mostě ale také po nově opraveném úseku silnice I/32, aniž by to nějak zaznamenali v rámci zásahu do plynulosti provozu.

Print Friendly, PDF & Email