Koncem srpna  tohoto roku jsme zahájili celkovou opravu mostu ev. č.18-019 přes Jindrovský potok v Oborech na Příbramsku. V rámci této opravy za 15,3 mil. Kč bez DPH, došlo ke kompletní demolici původního mostního objektu, který byl v původním místě nahrazen novým jednopólovým rámovým mostem.

Nový most je uveden do provozu v režimu předčasného užívání stavby a od dnešního rána 17.12.2021 na něho byl převeden provoz z provizorního mostu. Řidiči po mostě projedou obousměrně v režimu 1+1 jízdní pruhy a již je zde nebude brzdit kyvadlově řízena doprava, jak tomu bylo doposud. Provizorní komunikace a provizorní most v celkové délce 111 metrů budou odstraněny na jaře 2022. Po odstranění provizoria bude dokončeno dláždění koryta potoka v kameni na vtokové straně pod stávajícím provizorním mostem. Dokončeny budou rovněž terénní úpravy v okolí mostu. Tyto práce však již budou probíhat bez zásadního vlivu na plynulost provozu na silnici I/18.

 

Print Friendly, PDF & Email