Dne 9.8.2021 jsme zahájili opravu mostu ev.č.12-017 přes Jalový potok u Přistoupimi nedaleko Českého Brodu za 22,74 mil. Kč bez DPH.. S ohledem na jeho celkový stavebně technický stav bylo rozhodnuto o demolici a výstavbě mostu nového v původním místě. V souladu se harmonogramem prací jsme  v pátek 17.12. 2021 nový jednopólový most uvedli do provozu v režimu předčasného užívání stavby. Provoz tak byl převeden z mostního provizoria a provizorní silnice zpět na silnici I/12. Provizorní komunikaci v průběhu tohoto týdne odstraníme bez zásadního omezení provozu, čímž práce související s opravou mostu ukončíme. Ve fotogalerii je již zachycena postupná demontáž mostního provizoria z dnešního rána.

 

 

Print Friendly, PDF & Email