Vybrali jsme zhotovitele sanace skalního zářezu, který těsně přiléhá k silnici I/3 u Hostišova na Benešovsku. Ze 4 uchazečů o zakázku předložila ekonomicky nevýhodnější nabídku společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. Ta práce provede za 5068880,- Kč bez DPH a s dobou uvedení stavby do provozu za 49 kalendářních dnů.

Sanaci pravostranného skalního zářezu v délce cca 200 metrů, který se nachází za obcí Votice v levotočivé zatáčce ve stoupání směrem na Tábor, je třeba provést z důvodu odstranění nestabilních bloků s následným zasíťováním řešené lokality proti případnému pádu odlomených částí horniny na komunikaci. Skalní masiv, jehož výška se v řešené oblasti pohybuje v rozmezí 7–19 metrů s generálním sklonem svahu v rozmezí 65°- 70°, nebyl doposud žádným způsobem sanován ani upravován. Soubor stavebně technických opatření pro zajištění jeho dlouhodobé stability tak přispěje k výraznému zvýšení bezpečnosti provozu dopravně vytížené silnici I. třídy pod ním.

V základu bude v rámci sanačních prací provedeno odstranění náletové zeleně, očištění svahu, lokální odstranění, strhnutí a případně zajištění nestabilních bloků a zasíťování vysokopevnostními plošně kotvenými sítěmi v požadovaném rozsahu. Nicméně skutečný rozsah sanačních prací bude třeba nutné upřesnit po očištění svahu v jeho jednotlivých částech.

Práce budou probíhat za provozu na silnici I/3 s uzavřením pravého jízdního pruhu části vozovky ve směru na Tábor. V inkriminovaném úseku tak bude doprava vedena v režimu 1+1 na místo běžného 2+1 jízdní pruhy. Předpokládaný termín zahájení sanace je 2. čtvrtletí 2022.

 

Print Friendly, PDF & Email