Rok 2021 byl na středočeských a pražských silnicích I. tříd a dálnicích skutečně pracovní. Ředitelství silnic a dálnic s. p. má ve správě v těchto krajích 669 km silnic I. tříd, 361 km dálnic a celkem 670 mostů. V rámci větších oprav a rekonstrukcí se pracovalo na 7 desítkách staveb. V rámci nich se mimo konstrukčních vrstev vozovek opravilo odvodnění komunikací, opravily se jejich opěrné zdi, mosty, příčné i podélné propustky a také stavební a technologické části tunelů Lochkov a Cholupice. Modernizovala se dálniční svodidla a na řadu přišly nové protihlukové stěny i silniční meteorologické stanice. Celkem se jednalo o akce v řádu 2 mld. Kč bez DPH. V rámci těchto akcí se podařilo opravit 50 kilometrů vozovek a v různém rozsahu téměř 30 mostů, z nich některé byly postaveny zcela nově.
Ve Středočeském kraji proběhla rovněž největší loňská oprava dálnice v ČR v rámci akce “D8 – Oprava dálnice v km 11,2 -5,26 vlevo a 5,15 – 12,12 vpravo” za 357,49 mil. Kč bez DPH. Oživena a uvedena do provozu byla nová malá odpočívka Studený v km 70,1 vpravo ve směru na Brno, která mimo 43 nových parkovacích míst nabízí moderní korporátní toalety se sprchou, přebalovacím pultem, fitness zónou, nápojovým automatem nebo dohledovým systémem a systém pro sledování obsazenosti stání pro nákladní vozidla.
Podél levého jízdního pásu dálnice D1 mezi Průhonicemi a Chodovem jsme postavili 3 nové protihlukové stěny v celkové 1050 metrů, které zvýšily obytný komfort v přiléhající zástavbě městských částí Újezd u Průhonic. Kateřinky a Chodov. Další dvě nové stěny byly uvedeny do provozu podél levého jízdního pásu dálnice D0. 400 metrů dlouhá stěna snížila hlukovou zátěž podél obce Ořech a stejně dlouhá i podél Jinočan.

Většina staveb byla uvedena do provozu v průběhu loňského roku. V letošním roce budeme například pokračovat v opravě východní části dálničního mostu na D0 přes Chlumeckou ulici v Praze, 2 dálničních mostů na dálnici D5 u Chrášťan, opravě zbývajících 5 kilometrů silnice I/4 mezi Chrašticemi a hranicí Středočeského a Jihočeského kraje. Dokončit musíme také opravu zbývajícího úseku silnice I/9 z Liběchova na Želízy, další úseky silnice I/18 mezi Lichovy a Beřkovou Lhotou a také silnici I/38 mezi Starým Kolínem a Malínem. Kontinuálně se dle možností s ohledem na klimatické podmínky pracuje stále na silnici I/27 v Jesenici na Rakovnicku a na mostě ev.č. 66-006 na silnici I/66 v Příbrami.

Mimo oprav probíhala roce 2021 také výstavba 3 obchvatů s celkovými náklady 1,15 mld. Kč bez DPH. Na silnici I/38 je to obchvat Církvice, na silnici I/3 je to obchvat Olbramovic a posledním je 2 stavba obchvatu silnici I/9,I/16 v Mělníce. Všechny uvedené stavby plánujeme uvést do provozu v 2. polovině roku 2022.

Print Friendly, PDF & Email