Vybrali jsme zhotovitele opravy mostu ev.č. 3-029a na silnici I/3, který na okraji obce Votice překlenuje silnici  II/121. Ze 4 uchazečů o zakázku předložila nejvýhodnější ekonomickou nabídku společnost PORR a.s., která opravu provede za 18,2 mil. Kč bez DPH s uvedením stavby do provozu za 100 kalendářních dnů s předpokládaným termínem zahájení stavby na začátku 2. čtvrtletí tohoto roku.

Na základě závad stanovených poslední běžnou prohlídkou mostu, bude třeba provést práce k jejich odstranění. Největším problém je nefunkční izolační systém a zatékání na krajní nosníky v oblastech pod chodníky současně s nefunkčním odvodněním dilatačních závěrů. Za účelem nápravy zjištěného nevyhovujícího stavu tak dojde v rámci bouracích prací k odstranění svodidel, zábradlí, chodníků, izolace pod chodníky a frézování obrusné vrstvy vozovky. Provede se izolace pod chodníky a vybudují se nové římsy ukotvené ke konstrukci mostu. Na mostě bude osazeno nové mostní zábradlí a na hranách chodníků pak jednostranné mostní svodidlo. Budou pročištěny stávající odvodňovače a skluzy, poškozená místa budou předlážděna. Obdobně budou opraveny i příkopy pod mostem. Na sil I/3 bude položena nová obrusná vrstva, která bude výškově plynule napojena na dilatační uzávěry.

Opravy budou probíhat za provozu ve dvou etapách po polovinách vozovky, kdy na jedné budou probíhat práce a na druhé bude veden provoz. Toto řešení umožňuje šířka mezi obrubami, která činí 16 metrů, takže je zde možné umístit na polovinu vozovky dva jízdní pruhy šířky 3,25 metrů i s potřebným bezpečnostním odstupem k opravované polovině mostu. S omezením provozu je třeba počítat i na silnici II/121. Při sanaci nosné konstrukce ze spodu mostu bude provoz omezen v jedné polovině vozovky z důvodu stojícího lešení. V průběhu bourání obou říms se rovněž počítá s úplnou uzavírkou na silnici II/121. Nicméně tyto práce budou maximálně směřovány do doby minimálního silničního provozu, ideálně nočních hodin.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email