Ředitelství silnic a dálnic s. p. zajišťuje v pravidelných pětiletých intervalech projekt Celostátního sčítání dopravy (CSD), a to nejen na dálnicích a silnicích I. třídy v jeho správě, ale rovněž i na silnicích II. třídy a vybraných silnicích III. třídy a místních komunikacích některých statutárních měst. Sčítání bylo provedeno stejně jako v případě CSD 2016 pro celkem 13 kategorií vozidel včetně cyklistů a probíhalo na celkem 6 465 sčítacích úsecích za využití jak automatického, tak ručního způsobu sčítání. V úsecích sčítaných ručním způsobem pak sčítání proběhlo ve 4-6 opakováních na každém úseku za účasti jednoho až šesti brigádníků v závislosti na dopravním zatížení úseků.  

Z prezentovaných výsledků vyplývá, že došlo k celkovému nárůstu dopravních výkonů o cca 10 %, z toho na dálniční síti o 15 % a na silniční síti o 9 %. Z hlediska skupin vozidel došlo u těžkých vozidel k nárůstu o 16 % a u osobních vozidel o 9 %. Celkový dopravní výkon na sledované dálniční a silniční síti délky 55 892 km dosáhl v průměru téměř 160 mil. vozokilometrů za den. Průměrná intenzita na dálnicích činí cca 30 700 voz/24h, na silnicích I. třídy 9 100 voz/24h, na silnicích II. třídy 2 900 voz/24h.

Podíváme-li se na Prahu a Středočeský kraj, tak zde z hlediska denních průměrů máme 3 z 5 nevytíženějších úseků v České republice:

D1 Modletice – Říčany – 103 000 vozidel (celkově 1.)
D1 Chodov – Spořilov – 90 000 vozidel (celkově 2.)
D0 Slivenec – Ořech – 75 000 vozidel ((celkově 5.)

Ze silnici I. tříd je nejvytíženější úsek silnice I/7 v Praze, ul. Lipská, což je ta část silnice mezi  ul. Evropskou (její na pojení na D0) a MÚK Aviatická (odbočka na letiště Ruzyně). tady je denní průměr téměř 49 500 vozidel. Ze silnici II. tříd vede s  24 000 úsek silnice II/603 v ul. Vídeňská mezi Kunratickou spojkou a Vesteckým přivaděčem (D0).

Těžká motorová vozidla vévodí úseku D1 mezi Modleticemi (od D0) a silnicí II/101 na Říčany s 22 000 nákladních vozidel. Na silnicích I. tříd je to opět úsek I/7 v Praze mezi ul. Evropskou a MÚK Aviatická. Nejvytíženější silnicí II. třídy je v tomto směru úsek silnice II/101 mezi D1 a Říčany s téměř 4 900 těžkými vozidly.

Ve výsledcích je také patrný pozitivní efekt nově zprovozněných obchvatů na intenzity dopravy v průtazích měst. Např. na nových úsecích dálnice D6 u Řevničova projede cca 11 600 voz/24h, zatímco v Řevničově se snížila doprava z 12 000 voz/24h v roce 2016 na současných 2 500 voz/24h, což představuje snížení dopravy o téměř 70 %. Zprovozněním nových úseků na I/16 u Slaného se snížila intenzita dopravy v centru Slaného o 1 500-3 000 voz/24h a na novou přeložku silnice I/16 denně využívá více než 8 500 vozidel. 

Pentlogram ve formátu PDF ke stažení ZDE.

Print Friendly, PDF & Email