Stavební akci “I/16 Hvězda-Tuřany oprava povrchu a odvodnění komunikace“ bude realizovat společnost BES s.r.o., která dílo zhotoví za 38 mil. Kč bez DPH a jako celek opravený úsek uvede do provozu za 159 kalendářních dnů. Opravovat se bude téměř 2 kilometry dlouhý úsek komunikace, a to z části na průtahu obcí Hvězda (okr. Kladno) a z části v extravilánu směrem k místní části Rejdišti. Oprava se předpokládá za provozu po polovinách vozovky s kyvadlově řízeným provozem světelnou signalizací v aktuálním úseku prací. zahájení plánujeme v průběhu 2. čtvrtletí tohoto roku.

Mimo obec (přibližně km 14,0 – 15,3), se bude provádět výměna asfaltových vrstev s recyklací podkladních vrstev na místě za studena, seříznutí a úprava nezpevněné krajnice, obnova a vyčištění otevřených silničních příkopů, oprava trubního propustku přibližně v km 15,2 a následná obnova vodorovného dopravního značení.
Na průtahu obcí v délce přibližně 600 metrů (km 13,4–14,0) se bude realizovat rovněž oprava vozovky, její odvodnění dešťovou kanalizací (výměna stávajícího potrubí, 2 nové horské vpusti, 24 nových uličních vpustí a nové kontrolní šachty) a následná oprava chodníků a dopravního značení. Doplněno bude i osvětlení v místech přechodů pro chodce. V místě rušeného propustku na okraji obce vznikne nová gabionová opěrná zeď.

 

 

Print Friendly, PDF & Email