Při výstavbě obchvatu Mělníka na silnici I/9, I/16 využíváme maximálně příznivé lednové počasí a již od prvního týdne tohoto roku probíhají práce, jejichž provedení je z technologického hlediska ve vztahu ke aktuálním klimatickým podmínkám možné. Mimo pokračujících přeložek sítí se i nadále pokračuje ve výstavbě opěrné zdi komunikace.
Ta řeší minimalizaci záboru sportovního areálu a bude opírat násyp silničního tělesa, které napojí komunikaci z mostu. Jedná se o železobetonovou monolitickou zeď s proměnnou výškou, která v nejnižším bodě dosahuje výšky 2,4 metrů a v tom nejvyšším až 11,4 metrů. Délka zdi je téměř 274 metrů. Její založení je plošné, se základy šířky 4-7,3 metrů v závislosti na její výšce v daném místě. Ve čtvrtek 27.1. 2022 probíhala stavba bednění v nejvyšším 11,4 metrů vysokém úseku, aby v pátek mohla proběhnou betonáž. Jelikož stavba zdi probíhá po částech tzv. dilatačních úsecích délky 18,2 až 40 metrů, v doposud nevybetonovaných úsecích se současně pracuje na armování a přípravě betonáže. Na výstavbu opěrné zdi v celé její délce a výšce bude třeba 3 700 m3 betonu a 360 tun armatury.

Zahájili jsme a souběžně probíhá výstavba 2pólového mostu, který přenese hlavní trasu obchvatu přes frekventovanou železniční trať. Založení mostu bude hlubinné na pilotech. Masivní mostní opěry, středový pilíř a dlouhá křídla budou monolitická ze železobetonu. Nosnou konstrukci bude tvořit 5 nosníků výšky 1,56 metru s ocelovými příčníky spřažených železobetonovou deskou. Mimo např. zábradlí, budou součástí příslušenství mostu i protihlukové stěny. Po dokončení bude délka mostu necelých 118 metrů a jeho šířka 10 metrů se 7,5 širokou vozovkou. Celková plocha mostu, který se bude klenout 7 metrů nad terénem bude 877,91 m2. Ve čtvrtek proběhla betonáž základu opěry č.1 v ulici Řípská a pracuje se na pilotovém založení pilíře na druhé straně železnice.

 

Print Friendly, PDF & Email