Zahájili jsme veřejné výběrové řízení na realizaci stavební úpravy MÚK Zdiby na dálnici D8 spočívající ve výstavbě direktní větve pro umožnění lepšího odbočení z D8 na silnici I/9 směr Líbeznice. Termín pro podání nabídek je v aktuálně stanoven na 21.2.2022. Se zahájením stavby počítáme v tomto roce v závislosti na postupu výběrového řízení.

Předmětem stavby je novostavba direktní spojovací větve, která přímo propojí dálnici D8 se silnicí I/9 ve východním kvadrantu MÚK Zdiby a dále stavební úpravy dálnice D8 a silnice I/9, které jsou nutné pro napojení nově navržené direktní větve mimoúrovňové křižovatky. V současnosti je dálnice propojena se silnicí I/9 vratnou větví v severním kvadrantu křižovatky. Větev je ukončena stykovou křižovatkou, která je se značně dopravně zatíženým levým odbočením kapacitním a bezpečnostním problémem. Nová direktivní větev tak výrazně zlepší bezpečnostní a dopravní podmínky pro odbočení z dálnice ve směru na Líbeznici a Mělník tím, že provoz v uvedeném směru bude sveden mimo stávající stykovou křižovatku, čímž dojde zároveň z hlediska dopravního zatížení k jejímu odlehčení. Současně bude eliminovaná tvorba dopravní zácpy, která v současné době vzniká na dálnici D8 v důsledku odbočování vozidel na silnici I/9, což představuje další bezpečnostní riziko, neboť v důsledku vznikající kolony zde dochází k omezení provozu i v pravém jízdním pásu dálnice.

Mimo úprav dálnice a silnice I/9 bude součástí stavby úprava odvodnění obou komunikací, rekonstrukce technologické části čerpací stanice Zdiby, osazení jednoho portálu a jednoho dvojitého poloportálu pro dopravní značení nebo nové oplocení v délce 700 metrů.

Po celou dobu výstavbu plánujeme na dálnici D8 zachovat provoz v režimu 2 + 2 jízdní pruhy s výjimkou etapy, kdy se budou realizovat montáže portálů a velkoplošných dopravních značek. Na silnici I/9 bude zachován provoz ve dvou jízdních pruzích. Pouze při napojení krytu vozovky nového připojovacího pruhu na vozovku silnice I. třídy, které je spojeno s obnovou krytu jízdního pruhu směr Líbeznice, se předpokládá kyvadlové vedení dopravy řízené světelnou signalizací.

Print Friendly, PDF & Email