I v roce 2022 budou na silnicích a dálnicích ve Středočeském kraji probíhat větší opravy a rekonstrukce. Probíhá, je připraveno nebo se v předrealizační fázi přípravy nachází na sedmdesát stavebních akcí, které by v ideálním případě mohly být v letošním roce zahájeny. Tyto akce zahrnují opravu 80 kilometrů vozovek, opravu odvodnění komunikací a také opravu více než 20 mostů v požadovaném rozsahu. Pracovat se bude rovněž na modernizaci telematických dopravních systémů i úpravě křižovatek. Součástí jsou rekonstrukce stávajících a výstavba nových protihlukových stěn podél dálnic D0, D5, D8 i pokračující doplnění systému meteorologických stanic. Předpokládané náklady na tyto akce převyšují 4,5 mld. korun bez DPH (bez nákladů na výstavbu obchvatů a plánovaných nových úseků dálnice D6). Předpokladem pro realizaci všech těchto akcí je nejen plánovaný časový postup v rámci jejich přípravy ale rovněž možnost realizace dopravního omezení ve vztahu k předmětné stavbě a dalším akcím na silniční síti v daném regionu, tak aby zůstala zachována požadovaná propustnost dopravní sítě.

Letos budeme pokračovat v 8 opravách, které jsme v různém rozsahu rozpracovanosti přerušili před zimní technologickou přestávkou v roce 2021 (v mapce označené zeleně). Z hlediska předpokládaného vlivu do plynulosti provozu zmiňujeme dokončení opravy mostu přes Chlumeckou ul. na dálnici D0, dokončení 2 mostů v levém jízdním pásu dálnice D5 u Chrášťan, opravu povrchu vozovky a odvodnění na silnici I/4 mezi Chrašticemi a hranicí kraje a rovněž dokončení opravy povrchu vozovky a odvodnění na silnici I/38 mezi Starým Kolínem a Malínem. I přes zimu pokračuje oprava na silnici I/27 v Jesenici na Rakovnicku, kde se pracuje na kanalizaci na průtahu obcí.

Z připravovaných akcí na dálnicích je třeba zmínit opravu AB vozovky pravého a levého jízdního pásu dálnice D1 v km 16,000 – 20,854 (cca. Všechromy-Mirošovice), kde probíhá výběrové řízení na zhotovitele s aktuálním termínem podání nabídek dne 25.2.2022. Na dálnici D11 opravíme 8 kilometrů vozovky v obou jízdních pásech dálnice v rámci akce “D11 Oprava vozovky v km 44-52 L+P”. Do výběrového řízení se přihlásilo 5 uchazečů a momentálně probíhá hodnocení nabídek na základě kritérií stanovených zadávací dokumentací. Na dálnici D11 bychom letos rádi zahájili i druhou opravu, a to v pravém jízdním pásu v km 26,758-36,76, tedy přibližně mezi MÚK Sadská-MÚK Vrbová Lhota. Další opravu obou jízdních pásů připravujeme na dálnici D5 přibližně v km 3-9, což je dopravně vytížený úsek mezi Rudnou a Loděnicemi. Svého zhotovitele již mají 2 opravy na dálnici D10, které budeme zřejmě postupně zahajovat v průběhu 2. čtvrtletí tohoto roku. V rámci akce “D10 Benátky nad Jizerou-Kbel” provedeme rekonstrukci stávající nevyhovující PHS a nově ji prodloužíme, opravíme vozovku, odvodnění i most. V navazující akci “D10 Benátky n. Jizerou-Tuřice” opravíme přes 7 kilometrů vozovky a odvodnění v jízdním pásu ve směru na Prahu. Na dálnici D4 bychom rádi opravili 3,5 kilometrů dlouhý úsek v rámci akce “D4 Mníšek pod Brdy-Kytín”. V prvém jízdním pásu ve směru na Příbram je třeba opravit povrch vozovky a odvodnění komunikace. 

Z větších oprav na silnicích I. tříd má již svého zhotovitele akce “I/18 Bohutín-Havírna, oprava povrchu komunikace, odvodnění a opěrných zdí”, “I/16 Hvězda-Tuřany, oprava komunikace a odvodnění”, “I/38 Kosmonosy, přestavba okružní křižovatky Pod Loretou a oprava komunikace”.  Výběrové řízení na zhotovitele probíhá v rámci akce” I/17 Dolní Bučice průtah–oprava komunikace a odvodnění” s aktuálním termínem podání nabídek dne 16.2.2022. Na podání nabídek čekáme také v rámci akce “I/2 Malín-Nové Dvory, oprava komunikace a mostů”. Případní uchazeči o provedení této opravy mají čas do pátku 4.2.2022. 1.2.2022 je také termín pro podání nabídek na opravu povrchu vozovky a odvodnění na silnici I/38 Libichov-Luštěnice. Výběrové řízení běží i na úpravu křižovatky u Plaz na Mladobelaslavsku na silnici I/16. Na místo stávající tečné křižovatky vznikne křižovatka okružní.

Z mostů je největší oprava plánovaná na dálničním mostě ev.č. D1-030..1, D1-030..2 přes Hrusický potok a silnici III/6031. Na zhotovitele kompletní rekonstrukci tohoto obloukového mostu probíhá veřejné výběrové řízení s aktuálním termínem podání 28.3.2022. Stavební náklady na opravu mostu Šmejkalka budou dosahovat cca 1,4 miliardy Kč bez DPH. Z dalších nových staveb plánujeme zahájit celkovou opravu dálničního mostu na D4 ev. č. D4-020-1 a 4-020-2 přes odpad rybníka u Staré Huti. Zájem o opravu tohoto mostu má 11 uchazečů a jejich nabídky momentálně vyhodnocuje výběrová komise. Zahájení této opravy předpokládáme již ve 2. čtvrtletí. Svého zhotovitele zná most na silnici I/12 u Českého Brodu i most na silnici I/18 o obce Obory na Příbramsku. Oba mosty budou demolovány a v jejich místě vyrostou mosty nové. Stejný osud potká i most přes říčku Vrchlici na silnici I/2 u Nových Dvorů na Kutnohorsku.

V roce 2022 máme v plánu provést několik rekonstrukcí a novostaveb protihlukových stěn (PHS). Na dálnici D8 to bude u Všestud, kde v km 15,56-13,9 provedeme demolici nevyhovující PHS podél levého jízdního pásu a postavíme stěnu novou. Pro tuto stavbu již v rámci veřejného výběrového řízení hledáme zhotovitel. Na dálnici D5 má svého zhotovitele rekonstrukce PHS podél pravého jízdního pásu u Zdic v km 26,1-27,47. V druhé polovině roku bychom ještě rádi zahájili výstavbu nové mobilní PHS podél levého jízdního pásu u Rudné a v opačném směru u nedalekých Drahelčic, kde mobilní PHS nahradí stávající nevyhovující objekt. Na dálnici D0 postavíme novou PHS podél Dolních Počernic přibližně v km 63,4 a dále u Horních Počernic jako součást rekonstrukce východní části mostu přes Chlumeckou ulici. 

V rámci další výstavby obchvatů máme v plánu v 2. polovině roku postupně uvést do provozu obchvat Olbramovic na silnici I/3, 2. stavbu obchvatu Mělníka na silnici I/9, I/16 a také obchvat Církvice na silnici I/38. Postupně také plánujeme zahájit výstavbu 3 nových dálničních úseků dálnice D6 na Rakovnicku. Nejblíže k zahájení je 6,5 km dlouhý úsek na obchvatu Krupé, kde jsme v závěrečné fázi výběrového řízení na zhotovitele. Na zhotovitele 5,2 km dlouhého úseku u Hořoviček a 9,2 km u Hořesedel probíhá výběrové řízení s termínem podáním nabídek v březnu, respektive v dubnu 2022. Pokud nenastanou ve výběrových řízeních zásadní průtahy předpokládáme zahájení všech úseků dálnice D6 v celkové 20,9 km na hranici Karlovarského kraje ještě v průběhu tohoto roku.

Mapa oprav ke stažení ZDE.

Print Friendly, PDF & Email